GELİNLERİN GÜL(EME)ME SORUNSALI

Düğün fotoğrafçılığının karşılaşılan en sık problemlerinden biri de gelinlerin kendi güzelliklerini unutup, gülümsediğinde fotoğrafta kötü çıkacağını sanmaları. Son iki yıldır gözlemlediğim bu durum için kendimize göre çözümler üretsek te bir şekilde bu konuya dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. İsviçre’de güzellik yarışmasında ödül alan gelin de aynı, buradaki normal öğretmen gelinimiz de aynı. Demekki kadın, dünyanın her yerinde…